Гэр » Бүтээгдэхүүн » Бусад » Ухаалаг газардуулгын хайрцаг » Хананд суурилуулсан ухаалаг газардуулгын хайрцаг (304 зэвэрдэггүй ган) онлайн хяналт

loading

Хананд суурилуулсан ухаалаг газардуулгын хайрцаг (304 зэвэрдэггүй ган) онлайн хяналт

5 0 Шүүмж
Боломжийн байдал:
Тоо хэмжээ:
facebook sharing button
twitter sharing button
line sharing button
wechat sharing button
linkedin sharing button
pinterest sharing button
whatsapp sharing button
sharethis sharing button

1. Хананд суурилуулсан ухаалаг газардуулгын хайрцаг (304 зэвэрдэггүй ган) онлайн хяналт

Үгүй

Бүтээгдэхүүний нэр

Загвар

Үндсэн Cөрсөлдөгчид

Mхяналт тавих Fүйл ажиллагаа

001

Хананд суурилуулсан ухаалаг шууд газардуулгын хайрцаг

ZJDX3-B

304 шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

Ухаалаг хяналтын төхөөрөмж

002

Хананд суурилуулсан ухаалаг хамгаалалтын газардуулгын хайрцаг

ZJDBX3-B

304 шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

304 шууд газардуулгын хайрцаг

003

Хананд суурилуулсан ухаалаг хөндлөн холболтын хайрцаг

ZJDHX3-B

304 шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Бүрээсний хүчдэл

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

304 шууд газардуулгын хайрцаг

Холбогдох орчин: цамхаг, кабелийн хонгил, кабелийн суваг

2. Хананд суурилуулсан хатуу битүүмжилсэн ухаалаг газардуулгын хайрцаг

Үгүй

Бүтээгдэхүүний нэр

Загвар

Үндсэн Cөрсөлдөгчид

Mхяналт тавих Fүйл ажиллагаа

004

Ухаалаг шууд газардуулгын хайрцаг

ZJDX3-J02

Хатуу битүүмжилсэн шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

Ухаалаг хяналтын төхөөрөмж

005

Ухаалаг хамгаалалтын газардуулгын хайрцаг

ZJDBX3-J02

Хатуу битүүмжилсэн шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

Ухаалаг хяналтын төхөөрөмж

006

Ухаалаг хөндлөн холболтын хайрцаг

ZJDHX3-J02

Хатуу битүүмжилсэн шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Бүрээсний хүчдэл

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

Ухаалаг хяналтын төхөөрөмж

Холбогдох орчин: Цамхаг, кабелийн хонгил, кабелийн суваг, төмөр зам, салхины эрчим хүч, зэврэлт ихтэй далайн эргийн хотуудад хананд суурилуулах.

3. Хананд суурилуулсан ухаалаг газардуулгын хайрцаг (304 зэвэрдэггүй ган)

Үгүй

Бүтээгдэхүүний нэр

Загвар

Үндсэн Cөрсөлдөгчид

Mхяналт тавих Fүйл ажиллагаа

007

Ухаалаг шууд газардуулгын хайрцаг

ZJDX02-B

304 шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

Өгөгдлийн нэгдсэн боловсруулах хайрцаг

008

Ухаалаг хамгаалалтын газардуулгын хайрцаг

ZJBX02-B

304 шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

Өгөгдлийн нэгдсэн боловсруулах хайрцаг

009

Ухаалаг хөндлөн холболтын хайрцаг

ZJDHX02-B

304 шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Бүрээсний хүчдэл

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

Өгөгдлийн нэгдсэн боловсруулах хайрцаг

Холбогдох орчин: шон цамхаг, кабелийн хонгил, кабелийн суваг, хананд суурилуулсан суурилуулалт

4. Онлайн хяналтын хананд суурилуулсан ухаалаг газардуулгын хайрцаг (хатуу битүүмжилсэн)

Үгүй

Бүтээгдэхүүний нэр

Загвар

Үндсэн Cөрсөлдөгчид

Mхяналт тавих Fүйл ажиллагаа

010

Хананд суурилуулсан, хатуу битүүмжилсэн ухаалаг шууд газардуулгын хайрцаг

ZZJDX3-J02

Хатуу битүүмжилсэн шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

Өгөгдлийн нэгдсэн боловсруулах хайрцаг

011

Хананд суурилуулсан, битүүмжилсэн, ухаалаг хамгаалалтын газардуулгын хайрцаг

ZZJDBX3-J02

Хатуу битүүмжилсэн шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

Өгөгдлийн нэгдсэн боловсруулах хайрцаг

012

Хананд суурилуулсан, хатуу битүүмжилсэн ухаалаг хөндлөн холболтын хайрцаг

ZZJDHX3-J02

Хатуу битүүмжилсэн шууд газардуулгын хайрцаг

• Бүрээсний эргэлт

• Бүрээсний хүчдэл

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

Өгөгдлийн нэгдсэн боловсруулах хайрцаг

Холбогдох орчин: Цамхаг, кабелийн хонгил, кабелийн суваг, төмөр зам, салхины эрчим хүч, зэврэлт ихтэй далайн эргийн хотуудад хананд суурилуулах.

5. Онлайн хяналтын ухаалаг газардуулгын хайрцаг (босоо SMC/304 зэвэрдэггүй ган)

Үгүй

Бүтээгдэхүүний нэр

Загвар

Mхяналт тавих Fүйл ажиллагаа

013

Босоо ухаалаг шууд газардуулгын хайрцаг (нэг хаалгатай 304/SMC)

ZJDX3-F01

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

014

Босоо ухаалаг хамгаалалтын газардуулгын хайрцаг (нэг хаалгатай 304/SMC)

ZJDBX3-F01

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

015

Босоо ухаалаг хөндлөн холболтын газардуулгын хайрцаг (нэг хаалга 304/SMC)

ZJDHX3-F01

• Бүрээсний эргэлт

• Бүрээсний хүчдэл

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

016

Босоо нэгдсэн ухаалаг шууд газардуулгын хайрцаг (нэг хаалгатай 304/SMC)

ZZJDX3-F01

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

017

Босоо иж бүрэн ухаалаг хамгаалалтын газардуулгын хайрцаг (нэг хаалгатай 304/SMC)

ZZJDBX3-F01

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

018

Босоо нэгдсэн ухаалаг хөндлөн холболтын газардуулгын хайрцаг (нэг хаалга 304/SMC)

ZZJDHX3-F01

• Бүрээсний эргэлт

• Бүрээсний хүчдэл

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

Холбогдох орчин: зам суурилуулах

6. Онлайн хяналтын нэгдсэн ухаалаг газардуулгын хайрцаг (босоо давхар хаалга 304 зэвэрдэггүй ган)

Үгүй

Бүтээгдэхүүний нэр

Загвар

Mхяналт тавих Fүйл ажиллагаа

019

Босоо иж бүрэн ухаалаг шууд газардуулгын хайрцаг (давхар хаалга 304)

ZZJDX3-F02

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

• Түгээмэл шилэн шилэн температур хэмжих систем

020

Босоо иж бүрэн ухаалаг хамгаалалтын газардуулгын хайрцаг (давхар хаалга 304)

ZZJDBX3-F02

• Бүрээсний эргэлт

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

• Түгээмэл шилэн шилэн температур хэмжих систем

021

Босоо иж бүрэн ухаалаг хөндлөн холболтын газардуулгын хайрцаг (давхар хаалга 304)

ZZJDHX3-F02

• Бүрээсний эргэлт

• Бүрээсний хүчдэл

• Ажиллаж байгаа гүйдэл

• Кабелийн гадаргуугийн температур

• Хэсэгчилсэн гадагшлуулах хяналтын систем

• Түгээмэл шилэн шилэн температур хэмжих систем

Өмнөх: 
Дараачийн: 

БИДНИЙ ТУХАЙ

Манай компани нь цахилгаан системийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт, технологийн судалгаа, технологи хөгжүүлэлт, техникийн үйлчилгээ, эрчим хүчний инженерийн зураг төсөл, барилга угсралт, цахилгаан бүтээгдэхүүн, цахилгаан тоног төхөөрөмж, эрчим хүч хадгалах төхөөрөмжийн худалдаа, суурилуулалт, техникийн үйлчилгээ эрхэлдэг мэргэжлийн компани юм.

ШУУРХАЙ ХОЛБООС

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

БИДЭНД ХОЛБОО БАРИХ

2201-7&2201-8, Дунжиу байр, Жиэфан зүүн зам, Жянсу муж, Исин хот, №888
  +86-18020528228
  +86-510-87015096
   +86-18020528228/+86-18761555908
Зохиогчийн эрх © 2023 Jiangsu East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. Технологи Leadong. Sitemap.